İş Güvenliği Uzmanı Oldum, Ne Yapmalıyım?

17 Temmuz 2013 Çarşamba

Merhaba değerli İş Güvenliği Uzmanı Meslektaşlarım,


Çoğumuzun kafasındaki soru işaretlerinden biri “isg sınavını kazandım, belgemi aldım, peki şimdi ne olacak?” dir.


Sizler için derlediğim bu makalede “İş Güvenliği Uzmanlarının Hazırlaması Gereken Tüm Belge ve Prosedürler” yer alacaktır. Tabiki her iş yerinin kendine özgü özel işlemleri olmakla birlikte akla gelen ve yapılması öncelikli işlemleri aşağıda bulabileceksiniz. Siz değerli okuyucularımız da eksik olan bilgileri yorum olarak belirtip tamamlarsa bu yazı daha faydalı hale gelecektir.


1.İşyeri ile sözleşme imzalanacak.


2.İşyerini güzelce bir tanıyıp her bölüm için risk analizi-değerlendirmesi yapılacak.


3.Çalışanlara eğitim verip,bunlar belgelendirilecek ve çalışanlar sınava tabi tutulacak. (hepsi belgelendirilecek)


4.Acil durum eylem planları hazırlanıp belgelendirilecek.


5.Acil durum ekipleri oluşturulacak ve  belgelendirilecek.


6.Çalışan temsilcileri belirlenecek ve dökümante edilecek.


7.Gerekli yerlere uyarı levhaları asılacak.


8.Gürültü haritaları çıkartılacak.


9 – Her çalışan için bir özlük dosyası oluşturulacak.


10-İşletmede genel olarak gerekli olabilecek gürültü,toz vb. ölçümler yaptırılacak.


11. Risk analizi ekibi oluşturulacak


12. çalışan temsilcileri ve risk analizi ekibine eğitim verilip belgelendirilecek.


13. Yıllık çalışma ve eğitim planı oluşturulacak


14. Kurul atama yazısı, çalışan temsilcisi atama yazısı, risk değerlendirme ekibi atama yazısı oluşturulup işverence imzalanacak (ilk yapılması gerekenlerdendir)


 Derleyen: Ekrem Aksoy / C Sınıfı iş güvenlik uzmanı-Bilgisayar Mühendisi


İş Güvenliği Uzmanı Oldum, Ne Yapmalıyım?

TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

16 Temmuz 2013 Salı

İş Sağılığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Bazı Bölümler için Risk Değerlendirmesinin nasıl olması gerektiğini gösteren bir klavuz hazırladı. Bu rehber sayesinde Risk Değerlendirmesini eksiksiz ve uygun şekilde yapabileceksiniz.


Taksi ile Yolcu Taşımacılığında Risk Değerlendirmesi Rehberini indirmek için TIKLAYINIZ.
TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

MUTFAK-LOKANTA-PASTANELERDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

15 Temmuz 2013 Pazartesi

İş Sağılığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Bazı Bölümler için Risk Değerlendirmesinin nasıl olması gerektiğini gösteren bir klavuz hazırladı. Bu rehber sayesinde Risk Değerlendirmesini eksiksiz ve uygun şekilde yapabileceksiniz.


MUTFAK-LOKANTA-PASTANELERDE risk değerlendirmesi rehberini İndirmek İçin TIKLAYINIZ.


 
MUTFAK-LOKANTA-PASTANELERDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

KURU TEMİZLEMECİLERDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

İş Sağılığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Bazı Bölümler için Risk Değerlendirmesinin nasıl olması gerektiğini gösteren bir klavuz hazırladı. Bu rehber sayesinde Risk Değerlendirmesini eksiksiz ve uygun şekilde yapabileceksiniz.


Kuru Temizlemecilerde risk değerlendirmesi rehberini İndirmek İçin TIKLAYINIZ.
KURU TEMİZLEMECİLERDE RİSK DEĞERLENDİRME REHBERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEKLER DEĞİŞTİ !

İş Güvenliği uzmanı olabilecekler değişti!


Şuanki düzenleme göre sadece mühendis, mimar veya teknik eleman unvanını (teknik öğretmen, fizikçi, kimyager) alanlar iş güvenliği uzmanı olabilmektedir.


Kabul edilen önergeyle,


1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’da müfettiş olanlar


2- Sadece mimar unvanını alanlar değil tüm mimarlık fakültesi mezunları

3- Biyologlar


iş güvenliği uzmanı olabilecektir.


İŞTE MECLİSİN DÜN GECE YARISI KABUL ETTİKLERİ


YENİ KABUL EDİLEN ÖNERGE METNİ


MADDE 101- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı.


s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,”

ESKİ KANUN METNİ


Madde 3 – (*)


(1) Bu Kanunun uygulanmasında;


f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,


s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını kapsamaktadır.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLECEKLER DEĞİŞTİ !

TÜİK, TÜRKİYE'NİN KORKUNÇ ÇOCUK İŞÇİ GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

TÜİK, Türkiye’nin korkunç çocuk işçi gerçeğini açıkladı..


“ TÜİK’in açıkladığı sonuçlar Türkiye’deki korkunç çocuk işçi gerçeğini gözler önüne serdi. Buna göre Türkiye’de 1 milyona yakın çocuk çalışıyor. Çalışanların büyük çoğunluğu okula devam etmiyor. „


Kurumsal olmayan nüfusun %20,6’sını 6-17 yaş grubu çocuklar oluşturdu

Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2012 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanan Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre 15 milyon 247 bin kişidir. Bu yaş grubundaki çocukların %66,5’i kentsel, %33,5’i kırsal yerlerdedir. Çocukların %91,5’i bir okula devam ederken, %8,5’i okula devam etmemektedir. Yaş grupları itibarıyla, 6-14 yaş grubundaki çocukların %97,2’si, 15-17 yaş grubundaki çocukların ise %74,7’si okula devam etmektedir.

1 milyona yakın çocuk işçi var

Ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı %5,9’dur. Bu yaş grubundaki istihdam oranı 2006 yılı sonuçlarına göre aynı düzeyde kalırken, çalışan çocuk sayısında 3 bin kişilik artış gerçekleşti. Çocukların istihdam oranı, 6-14 yaş grubunda %2,6, 15-17 yaş grubunda ise %15,6’dır. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların %44,8’i kentsel, %55,2’si kırsal yerlerde yaşamakta olup, %68,8’i erkek ve %31,2’si ise kız çocuklarıdır.

Çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam etmemektedir. Yaş grupları itibarıyla, 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların %81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise %34,3’ü bir okula devam etmektedir.

Okula devam eden 6-17 yaş grubundaki çocukların %3,2’si ekonomik işlerde ve %50,2’si ev işlerinde faaliyet gösterirken, %46,6’sı herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır. Bu yaş grubunda okula devam etmeyen çocukların ise; %34,5’i ekonomik işlerde ve %38,8’i ev işlerinde faaliyet gösterirken, %26,7’si herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

Çalışan çocukların yarısı tarım sektöründe

Çalışan çocukların %44,7’si (399 bin kişi) tarım, %24,3’ü (217 bin kişi) sanayi ve %31’i (277 bin kişi) hizmet sektöründe yer aldı. Sektör bazındaki sonuçlar, 2006 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 8,1 puan artarken, sanayi sektörünün payı 6,6 puan ve hizmet sektörünün payı ise 1,5 puan azaldı.

İşteki duruma göre; çalışan çocukların %52,6’sı (470 bin kişi) ücretli veya yevmiyeli, %46,2’si (413 bin kişi) ise ücretsiz aile işçisidir.

Ev işlerinde faaliyette bulunan çocukların oranı %49,2’dir

Anketin referans dönemi içinde süresi ne olursa olsun ev işlerinde ailesine yardımcı olduğunu ifade eden 6-17 yaş grubundaki 7 milyon 503 bin çocuğun;

%47,2’sini (3 milyon 540 bin kişi) haftalık çalışma süresi 2 saat ve daha az olanlar, %80,1’ini ise (6 milyon 12 bin kişi) haftalık çalışma süresi 7 saat ve daha az olanlar, %56,8’ini (4 milyon 261 bin kişi) kız çocukları, ev işi türlerine göre ilk sırayı %29,7 ile hane için alışveriş yapan çocuklar oluşturdu.TÜİK, TÜRKİYE'NİN KORKUNÇ ÇOCUK İŞÇİ GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

KANUN BAŞKA SÖYLÜYOR, İŞVEREN FARKLI ALGILIYOR

“ 23 Kasım 2013 tarihli sınav mühendis ve teknik elemanlar için önemli bir fırsat. Neden mi? Çünkü bu Kanun yayınlandığında Bakanlığın en fazla bir sınav yapma şansı ve takvimi mümkündür. O halde elini çabuk tutanlar bakmışınız ki bir yıl sonra A sınıfı uzman olmuşlar. „


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktığı günden beri tartışılıyor. Yürürlük maddeleri oldukça kafa karıştırmıştı. 1.1.2013 geldiğinde birazcık daha farkındalık artmıştı. Ancak, TBMM’de kabul edilen torba yasanın ilgili maddeleri incelendiğinde, Kanunun başka, işverenin başka şeyler söylediği ortaya çıkıyor. Nasıl mı? TBMM’de kabul edilen ancak henüz onaylanmayan madde metni aşağıdaki gibidir.


MADDE 55-20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.” Ne anlama geliyor. Kanun yayınlandıktan sonra Bakanlık bir düzenleme yapacak. Bu düzenlemede öncelikle kişilerin C belgesi olması şartı aranacak. Bu kişilerin SGK primlerine bakılacak, B ya da A sınıfına yükselebilmeleri için bir yıl içinde sınav hakkı verecek. Başarılı olanlar üst sınıftaki belgeleri almaya hak kazanacaklardır.


Bu aşamada eğitim kurumlarına yeni adaylar başvuruda bulunacaklardır. Çünkü kişinin eğer SGK primleri yatmışsa öncelikle C belgesi alıp önümüzdeki bir yıl içinde bir anda B ya da A sınıfı belge sahibi olabileceklerdir.


Kabul edilen diğer madde metni ise aşağıdaki gibidir:


MADDE 56-6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

2) 50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,” Bu ne demektir? Zaten 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü öteden beri vardı. Yeni Kanun 50 ve altındaki işyerlerini kapsıyordu. Sadece, tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerlerindeki hekim ve uzman bulundurma yükümlülüğü 6 ay ileriye atıldı o kadar. Diğer yandan, az tehlikeli ve kamu binaları ise beklenenden iki yıl ilerisine ötelendi. İşin özeti budur.KANUN BAŞKA SÖYLÜYOR, İŞVEREN FARKLI ALGILIYOR

Çalışan Temsilcisi Nasıl Belirlenir, Kaç kişiden oluşur ?

Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 3/c 20 Haziran 2012 28339 sayılı resmi gazate.)


(1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

(2) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

(5) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.Çalışan Temsilcisi Nasıl Belirlenir, Kaç kişiden oluşur ?

İş Güvenliği Kanunu'nun Ertelenmesine Hayır !

18 Haziran 2013 Salı

Değerli halkımız,İş Güvenliği Uzman adayları, İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimlerimize önemle duyurulur.


İş kazalarında Avrupa Birliği ülkerinde açık ara farkla birinci, tüm dünyada 3. sırada olan ülkemizde 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği kanununun hayata geçirilmesi torba yasa ile ertelenmemeli, tüm aksaklıklara rağmen önlenecek 1 iş kazasının bile ne kadar insanımızı üzüntüden kurtaracağı unutulmamalıdır.


Ayrıca bu iş kapısı için hayat programını değiştiren, mali yatırımlar yapan, zamanını ve kendilerini bu yola adayan uzman ve hekimlerimizin emeği ne olacak. Lütfen duyarlı olalım ve kampanyaya destek olalım…


http://imza.la/isg-kanunu-ertelemesine-hayirİş Güvenliği Kanunu'nun Ertelenmesine Hayır !
 
Ana Sayfa | Reklam Ver |İletişim
Copyright © 2013. İş Güvenliği Uzmanlığı - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalama yapılamaz!..